Какво предлагаме: 

 Комплексни решения по Автоматизация:

 • Предпроектни проучвания;

 • Проектиране със специализирани програми за електропроектиране. Проектанти с пълна проектантска правоспособност и дългогодишен стаж;

 • Изработка, доставка и монтаж на електротабла – от малки апартаментни табла до големи моторни контролни центрове MCC;

 • Полагане и подвързване на кабели;

 • Подвързване  и наладка на изпълнителни механизми;

 • Монтаж, подвързване и наладка на КИП прибори;

 • Програмиране на PLC и HMI;

 • Диспечерски (SCADA) системи  и оформяне на Централни Диспечерски Пунктове (ЦДП);

 • Изготвяне на екзекутивна документация;

 • Изготвяне на Инструкции за експлоатация и Обучение на персонала за работа със системите.

  Доставка и консултации при избор на електроапаратура и КИП :

 • Нисковолтова апаратура;

 • Всички гами Индустриални Програмируеми Контролери (PLC) на SIEMENS ;

 • Индустриални компютри на SIEMENS ;

 • Софтуер за програмиране на SIEMENS ;

 • Контролно-измервателни прибори и системи на реномирани производители – SIEMENS, HACH, Kobold, Delta Instruments  и др.

  Доставка на електрозадвижки и спирателна арматура:

 • Доставка на Електрозадвижки SCHIEBEL – Австрия;

 • Консултации при избор на електрозадвижки – Multi Turn, Part Turn, с и без електронен блок с вградена пускова апаратура и контролни органи;

 • Интегриране на задвижките в съществуващи ситеми за управление;

 • Електрическо свързване и настройка на задвижката на място;

 • Обучение за работа ;